Behandelaar/ Psycholoog

Voor een landelijk opererende organisatie zijn wij op zoek naar een behandelaar met ervaring in de behandeling van jongeren in de leeftijd tussen 12 en 20 jaar met complexe problematiek. Het betreft jongeren die met een gedragsstoornis of verslavingsproblemen kampen, of een combinatie. Vaak is er sprake van depressieve klachten en autisme, en zorgen verstoorde gezinsrelaties voor een explosieve situatie. De organisatie heeft gekozen voor een intensieve aanpak, waarbij deze jongeren tijdelijk in een nieuwe setting, ver weg van het gezin, worden begeleid. Ook aan de ouders wordt actieve steun verleend om de terugkeer van de jongeren mogelijk te maken. Vaak gaat het om een laatste kans, voordat de jongere uit huis wordt gezet. Opdrachtgevers zijn gemeenten en jeugdzorg instellingen.Als behandelaar ben je verantwoordelijk voor: Het verrichten van individuele psychologische behandelingen en groepsbehandelingen in een klinische setting; Het multidisciplinair samenwerken in een team van psychiaters, psychotherapeuten, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, sportcoaches en ervaringsdeskundigen; Bijdragen aan kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van emotie regulatie en traumastabilisatie. Voorbeelden van uitdagingen waar deze doelgroep mee te maken heeft zijn het slecht kunnen aanvaarden van autoriteit, motivatieproblemen, faalangst, zeer lage eigenwaarde, stemmingsproblematiek.
matchpartner zorg
06-05-2019 14:21