Teamleider financiële winkel (schuldhulpverlenging)

De afdeling bestaat uit 60 medewerkers en er zijn 3 senioren. Het werkveld van de afdeling is zeer divers van aard. Binnen Team Instroom bevindt zich de frontoffice waar de intake plaatsvindt van uitkeringen, de Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandige), de dak- en thuislozenopvang, inkomensvoorziening en Front-officetake Schuldhulpverlening...
freelance.nl
23-04-2019 15:01