Kinderverpleegkundige in opleiding - Flevoziekenhuis - Almere