Ambulant Begeleider kinderen - 's-Hertogenbosch

Regio Noord-Braband/'s-Hertogenbosch - De ambulant behandelaar behandelt en onderzoekt  cliënten in de leeftijd van 0-18 jaar en hun cliëntsysteem.  Deze behandeling vindt zowel thuis, als op school, een  peuterspeelzaal, een KDC, een revalidatiecentrum,  e.d. plaats.  De ambulant behandelaar werkt in een multidisciplinair team.  Dit team is verantwoordelijk voor de vragen van cliënten in de omgeving van Den Bosch.   De ambulant behandelaar verricht, samen met het team, onderzoek naar de invloed van de visuele beperking op de ontwikkeling, behandelt, adviseert en geeft (groeps)training, zodat de cliënt tot een optimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan komen.   Verder geeft de ambulant behandelaar scholing en voorlichtingsbijeenkomsten aan derden.   Hij/ zij  is verantwoordelijk voor een goede planning van werkzaamheden, rapporteert en maakt verslag van zijn/haar verrichtingen. Je werkt vanuit locatie Rotterdam en regionaal of indien nodig daarbuiten. 
bartiméus
29-03-2019 15:25