Beleidsregisseur sociaal domein (Jeugdzorg en Wmo) (32-36 uu