Manager Aanmelding Vluchtelingen

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Manager Aanmelding Vluchtelingen, die in een veranderende omgeving sturing kan geven aan een multidisciplinair team.  Vanwege de vaak kwetsbare positie van de vluchtelingen en de aanwezigheid van leveranciers en ketenpartners zijn een goede organisatie, een doortastende aanpak en goede toonzetting essentieel. De kandidaat die wij zoeken is een ervaren professional met een voorbeeldfunctie. Hij of zij houdt zich continu bezig met eventuele verbeterpunten. Daarnaast is de manager het gezicht naar buiten toe, houdt zich bezig met kwaliteitsborging en heeft de eindverantwoordelijkheid. Belangrijke facetten binnen de functie zijn: Directe leiding over een team van 30-40 FTE; Verantwoordelijk voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten; Het bijdragen aan rapportages, beleid en voortgangsbewaking; Operationele verantwoordelijkheid; Het onderhouden van externe relaties (politie, justitie, maatschappelijke organisaties), en fungeren als aanspreekpunt binnen netwerkgroepen; Initiator en vormgever van activiteiten en garanderen van goede leefomstandigheden voor de bewoners; Aanname van nieuw personeel; Zorg dragen voor het opstellen en realiseren van een jaarplan binnen de gestelde kaders en eindverantwoordelijkheid voor het budget. Het is een doortastende rol die de leidinggevende speelt. Je dient gevoel te hebben voor de details zonder de hoofdlijnen uit het oog te verliezen. Je anticipeert op ontwikkelingen in de regio en neemt het team mee in jouw visie. Uiteraard in goed overleg met bestuur en andere organen binnen de organisatie.
matchpartner zorg
20-03-2019 21:25