Klaar voor een nieuwe stap na de jeugdzorg?

Voor een landelijk opererende organisatie zijn wij op zoek naar specialisten uit de jeugdzorg, bijvoorbeeld jeugdbeschermers, of jeugdreclasseerders die klaar zijn voor een volgende stap en de opgedane vaardigheden op een andere wijze willen inzetten, binnen het vrijwillig kader. Je krijgt een coördinerende rol in de begeleiding van jongeren en hun gezinnen In de huidige samenleving zijn multiproblem gezinnen kwetsbaar en vragen om een hands-on houding van hulpverleners. Bij een gedegen aanpak hoort kordaatheid en de bereidheid buiten de gebaande paden te denken en te gaan. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die in staat is het verschil te maken en die verantwoordelijk is voor: Het eerste contact met het gezin: analyse, formuleren van een gezamenlijk doel en verslaglegging; Eerste stappen tot stabilisering van de zorgketen op voor de cliënt relevante gebieden (therapeutische interventie, doelgerichte hulp op het gebied van: schulden, verslaving, criminaliteit, dak- en thuisloosheid en psychiatrische problematiek); Eventueel crisismanagement in het geval van noodsituaties; Verdere begeleiding binnen het traject, waarbij uitgegaan wordt van positieve benadering; Actieve contacten met keten- en netwerkpartners in de sociale kaart; Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening; Een aandeel in de werving van nieuwe cliënten.
matchpartner zorg
15-03-2019 15:56