Hoogleraar Longoncologie bij de afdeling Longziekten en Tuberculose