Echoscopist of arts met affiniteit voor prenatale diagnostiek (24-32 uur)