Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Bent u een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, die openstaat voor een interessante regierol binnen een wijkteam? Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. Kernwoorden: zorgmijders, opvang verwarde personen, lvb-problematiek en verslavingszorg. U heeft ervaring in de curatieve GGZ en u bent vaardig in het opbouwen van een (kortdurige) relatie met mensen met complexe psychiatrische problematiek. De Casemanager Geestelijke Gezondheidszorg werkt tijdens kantooruren en heeft een vooral signalerende functie, maar biedt ook begeleiding en is handelingsbevoegd. De Casemanager Geestelijke Gezondheidszorg is verantwoordelijk voor: Eerste analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van relevante hulpverleningsinstanties; Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken;   Contacten onderhouden met verschillende relevante partijen in de wijk; Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten.
matchpartner zorg
28-02-2019 17:18