Medisch Maatschappelijk Werker (tijdelijk: van 18 maart t/m 31 oktober 2019) ( - 24 uur) - Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam