Leerling (doof-blinde woongroepen) - Doorn, Zeist

Bartiméus Doorn/Zeist - Als leerling voer je na een inwerkperiode op een woning of dagbestedingslocatie alle werkzaamheden uit die horen bij de begeleidersfunctie en die aansluiten bij de opleiding die je volgt en de fase van het leerproces waarin je zit. Op sommige leerplaatsen werk je direct samen met een collega; op andere leerplaatsen wordt alleen (stand alone) gewerkt.  De opleiding volg je bij Dulon college in Ede.  Op je werkplek krijg je een begeleider toegewezen met wie je regelmatig begeleidingsgesprekken voert en die je ondersteunt in het maken van de vertaalverslag van theorie naar praktijk en andersom.
bartiméus
26-02-2019 17:09