Lid Raad van Toezicht - Rijnlands Revalidatie Centrum - Den Haag