Begeleider C, Achterhoeklaan 4 - Doorn

Bartiméus Doorn - Hoe ziet jouw werkplek eruit? We zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven & stabiele persoonlijkheid. Als coördinerend begeleider ben je het aanspreekpunt voor begeleiders, wettelijk vertegenwoordigers, teamleider, gedragsdeskundige en andere disciplines. Je stelt mede de ondersteuningsplannen op en coördineert de hieruit voortvloeiende dagelijkse zorg en begeleiding. Je gebruikt hiervoor de inzichten van het team, de bevindingen van de betrokken professionals en jouw eigen inzichten over de cliënt. Competenties als tact, hulpvaardigheid, en inlevingsvermogen zijn hiervoor noodzakelijk.  In de woning Achterhoeklaan 4 wonen op dit moment 7 bewoners in de leeftijd van 51 tot 62 jaar. Zij hebben allen een bijzondere en zeer intensieve zorgvraag en zijn visueel–auditief– en verstandelijk beperkt. De bewoners van Achterhoeklaan 4 hebben bijna allemaal congenitale (aangeboren) doofblindheid. Het merendeel heeft een ontwikkelingsleeftijd tussen 1 en 4 jaar. Zij hebben deze beperkingen veelal ten gevolge van een specifiek syndroom. Bij een dergelijk syndroom behoren (naast zintuiglijke beperkingen) specifieke medische en psychologische problemen die vragen om specifieke zorg. De doofblinde bewoners van Achterhoeklaan 4 vormen geen eenduidige groep. Een aparte groep binnen de doelgroep doofblinden vormt de groep cliënten met het Congenitaal Rubella Syndroom. Zij hebben in de loop van hun leven toenemende medische problemen en gedragsproblemen welke specifiek zijn voor dit syndroom. Bovendien treedt bij meerdere bewoners progressieve achteruitgang op. Veiligheid, structuur – en totale communicatiemogelijkheden bieden, zijn naast het aanbod van uiteenlopende activiteiten belangrijke kenmerken van de dagelijkse werkzaamheden. Alle cliënten maken gebruik van het dagbestedingsaanbod van het dagactiviteitencentrum ‘de Bies’. De ondersteuning aan deze ‘doofblindengroep’ wordt geboden in een dynamische werkomgeving met leuke toegewijde, (des)kundige collega’s.  Jouw team bestaat uit begeleiders A, B, ondersteunend medewerker(s) en leerling(en). Je werkt cliëntvolgend, waarbij de cliënten individueel worden begeleid bij alle activiteiten gedurende de dag.  Je handelt volgens procedures, wettelijke regelingen, ondersteuningsplannen, zorgplannen, dagprogramma’s en interne protocollen die voor de zorg en begeleiding op de woning van toepassing zijn
bartiméus
19-02-2019 16:08