Arbeidsconsulent - Midden Nederland

Werkpad - De arbeidsconsulent draagt zorg voor een klanttraject van offerte tot nazorg. Is gesprekspartner voor klanten, werkgevers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, HR-specialisten. De arbeidsconsulent ondersteunt in begeleidingstrajecten naar werk door mensen te activeren en te bemiddelen en waar nodig te coachen op de werkplek. In werkgeverstrajecten is de arbeidsconsulent de casemanager die het traject vormgeeft en zorg draagt voor de uitvoering, deels door zelf onderdelen op te pakken, deels door specialisten in de organisatie.  Onze klanten hebben een visueel beperking, maar verschillen in leeftijd, achtergrond en intelligentieniveau. 
bartiméus
30-01-2019 11:33