Medisch secretaresse polikliniek Oogheelkunde - Deventer Ziekenhuis - Deventer