Coördinator Sociaal Team

Voor een gemeente in de regio Amstelveen zijn wij op zoek naar een Coördinator Sociaal Team met specialisatie Jeugd. In deze rol werk je nauw samen met de teamleider van het Sociaal Domein en met de Gedragswetenschapper. De kindveiligheid staat centraal en je begeleidt de casusregisseurs in hun werk en waar nodig geef je het voorbeeld door bijvoorbeeld mee te gaan op cliëntbezoek. Ook geef je mee hoe je de ouders aanspreekt op hun verantwoordelijkheden en wat de verwachtingen zijn. De werkzaamheden die horen bij de rol van Coördinator Sociaal Team zijn als volgt: •    Je bent gericht op het aansturen van de processen binnen de casuïstiek; •    Je zit 1 keer per week de casuïstiekvergadering voor; •    Je hebt regelmatig caseload besprekingen met de casusregisseurs afzonderlijk; •    Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en het aansturen op de werkprocessen; •    Je bent het eerste aanspreekpunt bij knelpunten en stagnaties; •    Je bent verantwoordelijk voor de procesbewaking in verschillende registratiesystemen;  •    Je bent gericht op de begeleiding en ondersteunen van de individuele casusregisseurs. Je toetst de ingezette koers met de gedragsdeskundige en eindverantwoordelijk van het sociaal team; •    Je onderhoudt contact met Veilig Thuis en andere partijen; •    Je bewaakt de caseload van alle medewerkers en verwerkt deze in een overzicht.
matchpartner zorg
29-01-2019 16:33