Promovendus ‘Overbelastingsklachten bij mensen met één functionele hand’