Epidemioloog, statisticus of onderwijskundige (0.8-1.0 fte)