Triagemedewerker Veilig Thuis

Met behulp van het Triage-instrument dien je te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen voor het direct en op termijn veilig stellen van de fysieke en emotionele veiligheid van gezinsleden. In verband met uitbreiding van de meldcode, dienen versneld dossiers opgepakt te worden en beoordeeld. Als Medewerker Veilig Thuis draag je zorg voor de volgende werkzaamheden: Een gedegen analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties; Een maatschappelijke taak op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering; Intensief contact met de betrokken partijen, verzamelen en analyseren van beschikbare informatie en adviseren van de kinderrechter of de officier van justitie op basis van bevindingen; Regelmatig overleg met een gedragsdeskundige. Zorgvuldige verslaglegging is een belangrijk onderdeel van het werk.  
matchpartner zorg
19-11-2018 16:25