Ambulant Begeleider

Als Ambulant Begeleider bied je de cliënt de gepaste hulp waarbij de cliënt verblijft in zijn of haar thuissituatie (of op een nader te bepalen locatie bij voorkeur).  Je inventariseert en analyseert de hulpvraag; Je stelt een hulpplan op en voert deze uit in samenwerking met de cliënt; Je verleent hulp op diverse gebieden, zoals maatschappelijke, opvoedkundige of psychische problematiek; In samenwerkring met de zorgketens en de omgeving van de cliënt coördineer je de gepaste hulp. 
matchpartner zorg
13-11-2018 13:22