Psychiater Doelgroep Kind en Jeugd (IHT)

Wij zijn op zoek naar een psychiater met bij voorkeur ervaring binnen de jeugdpsychiatrie, die wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van ambulante en spoedeisende zorg (High & Intensive Care en Intensive Home Treatment). Onze opdrachtgever is een instelling in de regio Rotterdam voor (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen, die beschikt over een acute dienst, een afdeling gedragsproblematiek, een polikliniek voor kleuters, een multifunctioneel centrum, alsmede een afdeling voor gezinnen met een meer systeemgerichte aanpak. Intern wordt speciaal onderwijs en onderwijsondersteuning aan leerlingen met psychiatrische problematiek verzorgd. De psychiaters binnen de organisatie vormen een actieve en pro-actieve vakgroep en zijn actief in het clustermanagement. Graag komen zij in contact met een enthousiaste nieuwe collega. Naar gelang de werkervaring en het interessegebied van deze psychiater wordt gekeken op welke deelgebieden hij of zij wil het beste kan worden ingezet. Werkzaamheden in de acute dienst zijn wel altijd een vast onderdeel. De Psychiater Doelgroep Kind en Jeugd (IHT): Begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders met psychiatrische problematiek; Levert een bijdrage in de cliëntenzorg, aan het behandelbeleid en zorginnovatie;  Dient als vraagbaak voor- en biedt ondersteuning aan collega's.
matchpartner zorg
09-11-2018 12:07