Nieuwe vacature

Voor onze opdrachtgever zoeken we een Maatschappelijk Werker Kindermishandeling en Huiselijk geweld. In deze functie zul je onderdeel zijn van het team dat regie voert over meervoudige complexe casuïstiek. De kern van deze functie betreft verantwoordelijkheid ten aanzien van bevordering van de veiligheid en zelfredzaamheid van het gezin of de cliënt in kwestie. Met elkaar inventariseer je zowel de risico- als de beschermende factoren. De focus ligt ten alle tijden op het doorbreken van geweld en het stimuleren van de veiligheid.  De voornaamste werkzaamheden bestaan uit: Het verkennen van onderliggende patronen die de risico's induceren evenals het verkennen van de motivatie en oplossende vermogen van de cliënt; Het adviseren inzake mogelijkheden en werkwijze van het Sociaal Team inzake de problematiek; Het attenderen van de ouders over de gevolgen van kindermishandeling en hun coachen om dit te stoppen; Het opstellen van een veiligheids- en gezinsplan samen met de cliënt/het gezin; Het afleggen van huisbezoeken en doorverwijzen en plaatsen van cliënten in de opvang indien noodzakelijk; Het deelnemen aan casusoverleggen.
matchpartner zorg
23-10-2018 12:50