Jeugdbeschemer Instroom

Voor onze opdrachtgever in regio Amsterdam zoeken we Jeugdbeschermers Instroom. In deze functie ligt de focus op het screenen van jeugdigen en/of gezinnen die aangemeld zijn binnen de gedwongen jeugdbescherming. Het betreft een korte betrokkenheid.  Tevens: Fungeer is als eerste contactpunt en doorverwijzer; Bepaal je het verloop van het verdere traject; Inventariseer je de omgeving en signaleer je risico's, ofwel, je doet de eerste veiligheidscheck.
matchpartner zorg
23-10-2018 13:44