Casusregisseur Sociaal Team

Voor onze opdrachtgever in regio Amstelveen zoeken we versterking voor het Sociaal Team. Je fungeert als casusregisseur waarbij je hoofd- van bijzaken onderscheidt om zo de kern van het probleem te achterhalen. Samen met het gezin of de inwoner ga je aan de slag om het probleem aan te pakken en streef je hierbij naar preventie van opschaling. Tot je belangrijkste werkzaamheden behoren: Inventariseren en verhelderen van de problematiek middels gesprekken (inventarisatiefase); Opstellen van het perspectiefplan in samenwerking met het gezin of inwoner (inventarisatiefase); Monitoren en eventueel bijsturen van de hulpverlening die al dan niet in samenwerking met een instantie wordt verleend; (regiefase); Afsluiten van de zaak nadat de hulpverlening samen met het gezin of de inwoner een borgingsplan heeft opgesteld. Het definitieve besluit neem je samen met het team (slotfase).
matchpartner zorg
23-10-2018 14:23