Senior Gedragswetenschapper Veilig Thuis

Onze opdrachtgever is een expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Het doel van Veilig Thuis is dat iedereen, 0 - 100 jaar, in deze regio kan opgroeien en leven in een veilige omgeving. De Gedragswetenschapper gaat zich naast de zorg aan cliënten met complex gedrag, toeleggen op de begeleiding van andere professionals, door het doen van interventies, advisering en begeleiding. Verdere taken zijn het inschatten van de ernst van gemelde zorgen en het vaststellen van prioriteit. Samenvattend: Het stellen van diagnoses; superviseren. Deelname aan de vakgroep gedragswetenschappers en bijdragen aan het verder ontwikkelen van methodieken; Het toetsen van de kwaliteit van begeleidingsplannen van cliënten
matchpartner zorg
21-10-2018 12:48