Pedagogisch Medewerker A

Voor een opdrachtgever in regio Rotterdam zoeken we een Pedagogisch Medewerker A.  Omdat jij in ieder kind zijn of haar unieke krachten en talenten ziet, ben jij ten alle tijden bereid het kind kansen te bieden. De doelgroep betreft adolescenten met gedragsproblemen.  Je gaat: Deze jongeren opvangen; Je inzetten om hen te stimuleren vanuit hun eigen zelfredzaamheid te werken; Rapportages schrijven en informatie inzake de ontwikkeling van de jongere overdragen aan andere betrokkenen;  Nauw samenwerken met de gedragswetenschapper; Je collega's Pedagogisch Medewerkers B coachen.
matchpartner zorg
10-10-2018 10:56