OK assistent(e)

De OK-assistent(e) draagt binnen het OK team zorg voor het verstrekken van pre-operatieve zorg conform richtlijnen. Overlegt regelmatig met alle medische en ondersteunende afdelingen, waarbij intensief contact wordt onderhouden met de verpleegafdeling betreffende de uitwisseling van patiëntinformatie en operationele processen rondom de ingreep. Tijdens de pre-operatieve fase waarborgen van optimale zorg voor de patiënt met betrekking tot zijn/haar operatieve ingreep. Uitvoeren van medisch voorbehouden handelingen, behorende bij de functie, conform wet BIG. Beschermen van de privacy, zorg dragen voor geestelijk en lichamelijk welzijn van de patiënt gedurende het gehele operatieve zorgproces. Klaarzetten, aan de hand van protocollen, van de juiste benodigdheden voor een operatie.
matchpartner zorg
08-10-2018 11:33