Zorgbemiddelaar WLZ / WMO (20 upw)

Voor een organisatie in de verstandelijk gehandicapten sector zijn wij op zoek naar een Zorgbemiddelaar WLZ / WMO. Deze professional is verantwoordelijk voor het proces van aanmelding tot opname en/of plaatsing van de cliënt.De Zorgbemiddelaar is verder verantwoordelijk voor: Het geven informatie en voorlichting over de organisatie en het zorgaanbod en over het proces van (her)indicatie aan (potentiële) cliënten, verwijzers en andere instanties in de hele zorgketen; Het onderhouden van actief contact met in- externe betrokkenen/instanties, zoals verwijzers, aanmelders, zorgkantoren, indicatiestellers, collega zorgaanbieders over inhoudelijke en procedurele zaken; Het geven van informatie met betrekking tot wet- en regelgeving aan cliënt, aanmelder en locatiemanagers; Het aan de hand van het dossier bepalen of de cliënt past binnen de organisatie; Het contact onderhouden met de cliënt en/of vertegenwoordiger om de ondersteuningsvraag te verduidelijken; Het op basis van het dossier en het contact met de cliënt opstellen van een plaatsingsvoorstel; Het bespreken van het plaatsingsvoorstel met de locatiemanager(s); Het coördineren van een bezoek van de cliënt aan de beoogde locatie(s); Het zorg dragen voor de beschikbaarheid van de voor plaatsing noodzakelijke gegevens en documenten en toezien op de juiste verwerking daarvan; Het aanleveren van gegevens voor het opstellen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst; Het onderhouden van contact met de cliënt gedurende het traject van aanmelding tot plaatsing; Het indien nodig toezien op aanvraag van (her-)indicaties WLZ / WMO en/of ondersteunt, in overleg met de locatiemanager, de aanvrager hierin; Het organiseren van overleggen met betrokkenen.
matchpartner zorg
02-10-2018 11:15