Psycholoog Persoonlijke Effectiviteit

Voor een innovatieve organisatie gericht op empowerment zijn wij op zoek naar psychologen die willen werken binnen een dynamische setting. De trajecten zijn divers. Het betreft zowel particulieren via de huisarts als werknemers van bedrijven. Zowel coaching in persoonlijke effectiviteit, begeleiding vanuit de Basis & Specialistische GGZ, als verzuimbegeleiding. De populatie loopt dus uiteen, maar de werkwijze is eenduidig: er is gekozen voor een gedegen, gestructureerde, inhoudelijke aanpak. Begonnen wordt met een grondige, individuele intake. Op basis van een aantal doorslaggevende momenten in het verleden van de cliënt wordt dieper ingegaan op persoonlijke copingstijlen en effectiviteit, en hoe deze doorwerken in het beroeps- en eventueel privéleven. De volgende fase is op basis van een eigen persoonlijkheidsprofiel (gebaseerd op DISC Insights) concrete doelen vaststellen voor de toekomst. Soms gaat dit om terugkeer in werk na een periode van ziekte, bijvoorbeeld na een burn-out. Andere keren gaat het om het verbeteren van prestaties of meer werkplezier. Voor deze vacature zoeken we een psycholoog met meerdere jaren werkervaring, die onder andere verantwoordelijk is voor: Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van (multidisciplinaire) behandelingen, in goed overleg met opdrachtgevers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen.
matchpartner zorg
02-10-2018 11:09