Basisarts NAH

Voor een instelling in de regio Rotterdam zoeken wij een Basisarts NAH (24 tot 32 uur). Binnen de afdeling wordt er specialistische zorg geboden gericht op diagnostiek en behandeling, begeleiding en verpleging van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De zorg rondom de cliënt is intensief en van complexe aard. Als geneeskundige verricht je somatisch onderzoek en psychiatrische diagnostiek, onder supervisie van een neurologisch arts. Je behandelt cliënten zowel medicamenteus als niet-medicamenteus volgens een opgesteld behandelplan. 
matchpartner zorg
02-10-2018 11:24