Jeugdbeschermer

Als Jeugdbeschermer heb je een hart voor kinderen en stel je hun veiligheid dan ook altijd voorop. Voor een landelijk opererende Jeugdzorg organisatie in regio Brabant zoeken we een ervaren Jeugdbeschermer. Het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen in een justitieel kader voor minderjarigen waarbij hun ontwikkeling bedreigd wordt, behoort tot je kerntaak.  Wat ga je nog meer doen? Werken in een justitieel kader; uitoefenen van gezag in voogdijzaken en adviezen voorbereiden; Analyseren van de probleemsituatie van opgroeiende kinderen en de vertaalslag maken naar een hulpverleningsplan; Coördineren en organiseren van hulp en zorg bij uithuisplaatsingen en thuissituaties; Voeren van regie aangaande de uitvoering van indicatiebesluiten; Netwerken met professionals.
matchpartner zorg
01-10-2018 17:18