Turks Sprekende Psycholoog

Onze opdrachtgever is een landelijk groeiende organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Deze heeft zich de laatste jaren toegelegd op de dienstverlening aan Nieuwe Nederlanders, met name van Turkse afkomst. Deze doelgroep vindt niet altijd aansluiting binnen het reguliere aanbod. Om deze reden wordt gezocht naar een academisch geschoolde psycholoog wiens moedertaal Turks is. De trajecten zijn divers, het betreft zowel particulieren via de huisarts als werknemers van bedrijven.Begonnen wordt met een grondige, individuele intake. De volgende fase is op basis van een eigen persoonlijkheidsprofiel concrete doelen vaststellen voor de toekomst. Voor deze vacature zoeken we een psycholoog met meerdere jaren werkervaring, die onder andere verantwoordelijk is voor: Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van (multidisciplinaire) behandelingen, in goed overleg met opdrachtgevers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen.
matchpartner zorg
19-09-2018 11:15