Onderzoeker Jeugdzorg

Voor een zorginstelling zijn wij zoek naar een Onderzoeker Jeugdzorg  met uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden. Deze gaat zich niet alleen met kindermishandeling bezighouden, maar ook met het doorverwijzen naar andere hulporganisaties en ketenpartners.Als eerstelijnswerker sta je voor 80% van de tijd hulpverleners, hulpvragers of professionals te woord, die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Telefonisch maak je een inschatting wat de hulpvraag is, analyseer je de melding en de (on)veiligheid. De overige tijd maak je deel uit van een multi disiplinair-team.Als Onderzoeker Jeugdzorg draag je zorg voor de volgende werkzaamheden: Een gedegen analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties; Een maatschappelijke taak op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering; Intensief contact met de betrokken partijen, verzamelt en analyseert beschikbare informatie en adviseert de kinderrechter of de officier van justitie op basis van bevindingen; Regelmatig overleg met gedragsdeskundigen, juristen en collega's.. Zorgvuldige verslaglegging is een belangrijk onderdeel van het werk. Het past bij je om ondanks weinig informatie snel en te schakelen en accuraat te handelen of door te verwijzen. Je blijft niet lang betrokken bij de intensieve begeleiding van de cliĆ«nten.
matchpartner zorg
10-09-2018 08:49