Reclasseringswerker (Vast Dienstverband) met RIsc

In verband met uitbreiding van werkzaamheden zoekt onze opdrachtgever, een GGZ-instelling in de regio Zuid-Holland, een nieuwe collega die zich bezig gaat houden met toezichttaken op het gebied van reclassering. Het betreft een vaste aanstelling. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen neemt het aantal verwarde personen en zorgmijders toe. De druk op ambulante hulpverleners neemt toe net als de roep om maatwerk. In dit krachtenveld speel jij als professional een belangrijke rol om herstel en rehabilitatie te bevorderen en recidive te voorkomen. Je werkt in een multidisciplinair team, gespecialiseerd in de aanpak van grotestadsproblematiek. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: Het uitoefenen van toezicht door middel van controle en begeleiding; Het opstellen van risico-inventarisaties van cliënten volgens RIsc; Samenwerking met de ketenpartners: gemeente, politie, school, verslavingszorg; Meedenken over kwaliteitsverbetering en beleid. 
matchpartner zorg
20-08-2018 09:54