Agogisch Medewerker Verslavingszorg

De Agogisch Medewerker Verslavingszorg: Is verantwoordelijk voor de intake en de coördinatie van de zorg rondom de patiënten; Werkt voornamelijk outreachend; Helpt verslaafde patiënten met psychiatrische problemen; Werkt in een multidisciplinair team en behandelt in overleg met arts, psychiater en begeleiders; Rapporteert de bevindingen, draagt bij aan de dossiervorming; Levert een bijdrage aan het tot stand komen en de evaluatie van het behandelplan; Is in de rol van mentor van een aantal patiënten zeer betrokken bij hun begeleiding en ontwikkeling; Heeft een signalerende functie en is in staat om op onverwachte situaties professioneel te reageren.
matchpartner zorg
10-07-2018 13:29