Nurse Practicioner

Onze opdrachtgever is een voorloper in de verschuiving van (dag) klinische zorg naar polikloinsche zorg, en zoals veel instellingen volop in verandering. Wij zoeken daarom mensen die zelfstandig kunnen werken en het leuk vinden om mee te bouwen aan een moderne zorgorganisatie. De Verpleegkundig Specialist werkt zelfstandig en verder geldt: Je werkt vanuit een geïntegreerde medische en verpleegkundige invalshoek; Je stelt diagnoses, voert behandelingen uit en coördineert deze; Je levert een bijdrage aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorg; Je hebt een zelfstandig spreekuur, ook telefonisch; Je patiëntenzorg speelt zich af op een welomschreven terrein; Je speelt een rol bij het ( door) ontwikkelen van ketenprocessen.
matchpartner zorg
20-06-2018 16:00