Teamleider GGZ

Voor een GGZ-instelling in de regio Apeldoorn zijn wij op zoek naar een teamleider die direct inzetbaar is. De Teamleider GGZ: Houdt zich bezig met het in stand houden en bevorderen van het behandelklimaat; Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling; Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de bij de behandeling en begeleiding betrokken disciplines; Speelt een belangrijke rol in het coachen en begeleiden van medewerkers.
matchpartner zorg
05-06-2018 11:18